Патничките лифтови се познати како лифтови за станбени објекти, бизнис центри, комерцијални згради како и приватни домашни лифтови.
Хидрауличните се користат за висини до 5 ката и користи хидрауличен агрегат со брзина од 0.63 m/s  како погон и електрични со gearless мотор и VVVF регулација со брзина од 1.00 m/s и 1.5 m/s.